Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

Počet firiem: 96
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36776289: 2 PS, s.r.o.
36660345: A.D.O.S. - Nádej, s.r.o.
36149926: AGAPÉ, n.o.
36863106: ATLANTA, s.r.o. - Súkromná stomatologická ambulancia
37976681: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
37983482: CESTA PRE RODINU n.o.
36735752: CHIRPRO, s.r.o.
36839850: DAMIZA, s.r.o.
00183521: Detský domov
17060664: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých
00622214: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
36429414: Dr. Moravec, s.r.o.
36706604: ENDIAMED, s.r.o.
36659983: Endo - Ped, s.r.o.
36674044: Gastro - Oftal - med, s.r.o.
36716251: Gyn AT, s.r.o.
31629407: GYNOTERMAL - S International Slovakia, s.r.o.
36441074: H+PARTNERS, spol. s r. o.
36431010: HaMed s.r.o.
36704245: JM - INTERNA, s.r.o.