Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 722
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
43580530: Daniel Strážovský
40971937: Daniel Suroviak
43056474: Daniel Užek
43946402: Darina Rabianska
43219667: Darina Slušňáková
36379476: DK Finance, s.r.o.
36378071: DOK - AGRO, s.r.o.
32277369: Dr. Janka Fedorová FK METAL
36415405: DREVODOM ZÁZRIVÁ, s.r.o.
31633111: DREVORAST, spol. s r.o.
36001911: Drevospol Zázrivá, s.r.o.
43335357: Dušan Bajdich
40973298: Dušan Faglic
43432158: Dušan Hýl
43448810: Dušan Kováč
40971082: Dušan Lupták
43582737: Dušan Sárený
43483488: Dušan Šimek st.
43255868: Dušan Trnkócy
32271204: Dušan Vicáň