Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 722
Zobrazujem: 20 - 40
Pridať firmu
IČOFirma
43477682: Anton Borončo
43060013: Anton Hurák
35077581: Anton Janík
40973808: Anton Kocourek
43749011: Anton Kodaj
43506801: Anton Kubáň
32272260: Anton Kurnota SERVIS
43560741: Anton Otruba
37358260: Anton Štrbavý
41656491: Anton Vankúš
43401236: Anton Vojvoda
43896651: Antónia Garabášová
44513518: ARDES, s.r.o.
31575129: ARGUSS, spol. s r.o.
43393896: Augustín Plančo
43567762: Augustín Trnovec
36442852: AV Systémy, spol. s r.o.
36375993: AVEX PRODUCTION, s.r.o.
17807492: Azem Luši - JADRANSKÁ ZMRZLINA
41660277: Barbora Snováková BARBÓ