Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 722
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
44827121: ACCER, s.r.o.
44610114: Adam Frančák
44246242: Adam Škvarka
44472200: AKVALS, s.r.o.
36422436: AL - BO, s.r.o.
31605311: AL - BOX, s.r.o.
40973506: Albín Chudaš
43206484: Albín Fedor
31592198: Aleksander-Stanislav Košmiňski
40972976: Alfonz Strapec
40973751: Alfonz Strapec ml.
41845145: Alojz Babic
36442020: ALOSS, s.r.o.
36401749: Amico Drevo, s.r.o.
43219691: Andrea Prachárová
43352511: Andrej Čaučík
43973680: Andrej Slušňák
32281609: Anna Bušová ASKA
32278900: Anna Modelská
40974162: Anna Zacharovská