HOLL Igor - COMP

Upraviť firmu

Podnikáme od 14.08.1990. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese OKRUŽNÁ 2057/15-67,  026 01 Dolný Kubín. Naše IČO je 10850104.

Prehľad našich činností

Veľkoobchod mimo koncesovaných živností
Maloobchod mimo jedov, žeravín a výrobkov zo zlata
Poradenské služby ohľadne elektronick.zariadení na sprac.dát
Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor
Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac.dát
Automatizované spracovanie dát
Databanky
Sekretárske služby a preklady /vr. tlmočnických služieb/
Ostatné vzdelávania-súkromné vyuč.matematiky a programovania

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info